خريد پروفيل ،ميلگرد و آهن خريد پروفيل ،ميلگرد و آهن .

خريد پروفيل ،ميلگرد و آهن

خم كاري پروفيل ها و لوله

خم كاري پروفيل ها و لوله ها

خم كاري پروفيل ها و لوله ها ي  تو خالي كه زاويه خمش آن ها زياده بوده و شعاع خم كوچكي دارند ، اين امكان وجود دارد كه مقطع ان ها در محل خمش تغيير فرم دهد ( اصطلاحا دو پهن شوند ) هر چه قطر لوله بيشتر و ضخامت جداره ان كمتر بوده و شعاع خم نيز كوچكتر باشد و مقدار اين تغيير فرم بيشتر است .

براي جلوگيري از تغيير فرم مقطع در محل خميدگي ، مي توان آن ها را از داخل تقويت كرده و يا از دستگاه هاي لوله خم كن براي اين منظور استفاده كرد .

لوله هاي بدون درز كم قطر را مي توان در حالت سرد خم كاري نمود .

لوله هاي با قطر بيشتر را پس از گرم كردن محل خم ، خم كاري مي كنند و در اين روش بايد سطح داخلي خمش را بيشتر از سطح خارجي گرم نمود .

انتخاب شعاع خم مناسب در تميز بودن و عدم تغيير فرم در محل خم كاري بسيار موثر است .

شعاع خمش در خم كاري لوله ها نبايد از سه برابر قطر اسمي ان ها كمتر باشد .

خم كاري پروفيل ها و لوله : براي تقويت داخلي لوله ها جهت جلوگيري از تغيير فرم ، مقطع آن ها در هنگام خم كاري ، معمولا از ماسه نرم و خشك و يا فنر خم كاري و غيره استفاده مي كنند .

براي مطالعه ادامه مطلب در سايت تهران آهن كليك كنيد .


برچسب: قيمت آهن، قيمت ميلگرد، قيمت ورق، قيمت لوله،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۲۲:۱۵ توسط:سميرا رجبي موضوع:

آرماتور هاي حرارت

آرماتور هاي حرارت و جمع شدگي در پي ها

آرماتور هاي حرارت : نسبت سطح آرماتور حرارت و جمع شدگي لازم به كل سطح مقطع بتن براي پي هاي به ضخامت كمتر يا مساوي ۱۰۰۰ ميلي متر نبايد از مقادير (الف) تا (پ) اين بند كمتر اختيار شود :

 • الف ) براي ميلگرد هاي رده S240  و S340    :      ۰٫۰۰۲۰
 • ب ) براي ميلگرد هاي رده S400      :          ۰٫۰۰۱۸
 • پ) براي ميلگرد هاي رده S500  و بالاتر     :     ۰٫۰۰۱۵

نسبت سطح مقطع آرماتور از حرارت و جمع شدگي لازم به كل سطح مقطع بتن براي پي هاي به ضخامت بيشتر از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ ميلي متر نبايد از الفا براي نسبت هاي مندرج در قسمت بالا اختيار شود . مقدار الفا از رابطه زير تعيين مي شود :

الفا برابر است با ۱٫۳-h0.0003

مقدار حداقل آرماتور حرارت و جمع شدگي As min ، براي پي هاي به ضخامت بيشتر از ۲۰۰۰ ميلي متر برابر مقدار آرماتور براي پي به ضخامت ۲۰۰۰ ميلي متر و به شرح ( الف) تا ( پ) اين بند است :

 • الف ) براي ميلگرد هاي رده S240 و S340    :  As  min :2800(mm2/m)
 • ب) براي ميلگرد هاي رده S400   :          As  min :2500(mm2/m)
 • پ)براي ميلگرد هاي رده S500و بالا تر     :         As  min :2100(mm2/m)

در پي هاي با ضخامت متغير ، مي توان براي محاسبه مقدار آرماتور كششي حرارت و جمع شدگي ضخامت پي را برابر با ضخامت پي فرضي هم حجم آن اختيار كرد .

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


برچسب: قيمت آهن، قيمت ميلگرد، قيمت ورق، قيمت لوله،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۲۱:۵۴ توسط:سميرا رجبي موضوع:

محدوديت آرماتورگذاري پي

محدوديت آرماتورگذاري پي ها و شمع ها

محدوديت آرماتورگذاري پي ها و شمع ها :  آرماتور هاي لازم براي مقاطع پي ها و شمع ها بر اساس نيروهاي وارد بر آن مقاطع در حالت حد نهايي با رعايت محدوديت هاي زير محاسبه مي شوند .

در پي هاي نواري مقدار نسبت در ناحيه كششي در ناحيه كششي نبايد كمتر از ۰٫۲۵ درصد اختيار شود ، مگر آنكه  آرماتور به كار رفته به اندازه يك سوم بيشتر از مقدار آرماتور تعيين شده در محاسبات باشد .

در حالت اخير اين نسبت نمي تواند كمتر از ۰٫۱۵ درصد اختيار گردد .

در پي ها قطر ميلگرد ها نبايد كمتر از ۱۰ ميليمتر و فاصله محور تا محور آن ها از يكديگر ، نبايد كمتر از ۱۰۰ ميلي متر و بيشتر از ۳۵۰ ميلي متر در نظر گرفته شود .

در پي هاي حجيمي كه در آن ها ابعاد و حجم بتن مستقل از نياز هاي محاسباتي در نظر گرفته مي شوند ، رعايت حداقل آرماتور خمشي ضرورتي ندارد .

در اين پي ها در صورتي كه كنترل ترك هاي سطحي مورد نظر باشد بايد در آن سطوح يك شبكه ميلگرد جلدي به كار برد .

حداكثر فاصله ميلگرد هاي جلدي ۳۵۰ ميلي متر است .

در پي هاي منفرد در صورتي كه عملكرد پي يك طرفه باشد و يا عملكرد آن دو طرفه بوده و شكل آن مربع باشد ، توزيع ميلگرد ها در سراسر عرض پي بايد به طور يكنواخت صورت گيرد .

در غير اين صورت توزيع ميلگرد ها بايد مطابق ضوابط ( الف ) و ( ب) اين بند باشد .

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


برچسب: قيمت آهن، قيمت ميلگرد، قيمت ورق، قيمت لوله،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۲۰:۰۲ توسط:سميرا رجبي موضوع:

محدوديت آرماتورگذاري در ديوار

محدوديت آرماتورگذاري در ديوار ها

محدوديت آرماتورگذاري در ديوار : در ديوار ها آرماتور هاي قائم و افقي نبايد به ترتيب كمتر از مقادير زير اختيار شوند .

حداقل نسبت مساحت مقطع ارماتور قائم به مساحت كل مقطع براي ميلگرد هاي مختلف به شرح ( الف ) و ( ب) اين بند است :

 • الف ) براي ميلگرد هاي رده S400 و بالا تر ، با قطر ۱۶ ميليمتر و يا كمتر  ۰٫۰۰۱۲
 • ب ) براي ساير ميلگرد هاي آجدار  ۰٫۰۰۱۵

حداقل نسبت مساحت مقطع آرماتور افقي به مساحت كل مقطع براي آرماتور هاي مختلف به شرح  (الف) و (ب) اين بند  است :

 • الف ) براي ميلگرد هاي رده S400 و بالاتر با قطر ۱۶ ميليمتر يا كمتر ۰٫۰۰۲۰
 • ب ) براي ساير ميلگرد هاي آجدار ۰٫۰۰۲۵

نسبت مساحت آرماتور قائم و آرماتور افقي به مساحت كل مقطع نبايد بيشتر از ۰٫۰۴ اختيار شود .

محدوديت مقدار حداكثر بايد در محل وصله هاي ميلگرد ها نيز رعايت شود .

در ديوار هاي با ضخامت بيشتر از ۲۵۰ ميليمتر ، به جز ديوار هاي زير زمين و ديوار هاي حايل  ، هر يك از آرماتور هاي قائم و افقي بايد در دو سفره به موازات سطوح ديوار ، مطابق ( الف) و (ب) اين بند پيش بيني شوند .

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


برچسب: قيمت آهن، قيمت ميلگرد، قيمت ورق، قيمت لوله،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۲۹:۱۵ توسط:سميرا رجبي موضوع:

محدوديت هاي آرماتور هاي پيچشي

محدوديت هاي آرماتور هاي پيچشي  و برشي تير هاي عميق

محدوديت هاي آرماتور هاي پيچشي:

محدوديت هاي آرماتور هاي پيچشي

محدود كردن مقاومت مشخصه آرماتور هاي پيچشي به كمتر از ۴۰۰ مگا پاسكال باعث كنترل و محدوديت عرض ترك هاي قطري مي گردد .

خاموت هاي بسته و دورپيچ هاي پيچشي بايد تا فاصله d از دور ترين تار فشاري در مقطع ادامه يافته و آرماتور هاي پيچشي مهار گردند .

مهار شدن مناسب خاموت هاي بسته بايد از طريق قلاب هاي انتهايي قابل قبول تامين گردد .

بايد تمام ميلگرد هاي پيچشي ( فولاد هاي طولي به علاوه خاموت هاي بسته و يا دورپيچ ها ) حداقل در طولي برابر با بزرگترين بعد عضو از نقطه اي كه ديگر نياز به مقاومت پيشچي نيست ادامه يافته و مهار آن ها مطابق ضوابط فصل هجدهم صورت گيرد .

در صورتي كه پيشچ حداكثر در انتهاي يك عضو اتفاق بيفتد ، ضروري است آرماتور هاي طولي داراي مهار انتهايي مناسب پس از انتهاي عضو پيچشي باشند .

بدين منظور مي توان از قلاب هاي انتهايي و يا اضافه كردن ميلگرد هاي u شكل ، كه داراي وصله هاي پوششي با آرماتور هاي طولي پيچشي هستند ، استفاده نمود .

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


برچسب: قيمت آهن، قيمت ميلگرد، قيمت ورق، قيمت لوله،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۱۹:۱۶ توسط:سميرا رجبي موضوع:

آرماتور هاي برشي

آرماتور هاي برشي و انواع آن

آرماتور هاي برشي مي توانند شامل انواع زير باشد :

 • الف ) خاموت هاي عمود بر محور عضو
 • ب )خاموت هايي با زاويه ۴۵ درجه يا بيشتر نسبت به ميلگرد هاي كششي طولي به نحوي كه ترك هاي قطري احتمالي را قطع كنند . در صورت احتمال تغيير زاويه ترك در اثر تغيير نوع بارگذاري ، استفاده از اين نوع خاموت مجاز نمي باشد .
 • پ) ميلگرد هاي طولي خم شده به قطر حداكثر ۳۶ ميلي متر ، تحت زاويه ۳۰ درجه يا بيشتر نسبت به ميلگرد هاي كششي طولي به نحوي كه ترك هاي قطري احتمالي را قطع كنند .
 • ت ) تركيبي از خاموت ها و ميلگرد هاي طولي خم شده با شرايط مذكور در بند هاي الف ، ب و پ
 • ث ) آرماتور هاي طولي توزيع شده در ارتفاع تير هاي عميق
 • ج) دورپيچ ها

حداكثر فواصل خاموت برشي

فاصله بين خاموت هاي برشي عمود بر محور عضو نبايد ار d/2 بيشتر باشد  .

به دليل آنكه سفره هاي آرماتور برشي عمود بر محور عضو حتما تمامي ترك هاي مورب برشي را در طول موثر خود قطع نمايند ، لذا فاصله آن ها به مقدار d/2 محدود مي گردد .

فاصله بين خاموت هاي مايل و يا ميلگرد هاي طولي خم شده بايد چنان باشد كه هر خط  ۴۵ درجه اي كه به طرف عكس العمل از وسط مقطع ، d/2 تا ميلگرد هاي كششي طولي رسم شود ، حداقل به وسيله يك رديف از آرماتور هاي برشي قطع گردد .

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


برچسب: قيمت آهن، قيمت ميلگرد، قيمت ورق، قيمت لوله،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۵۱:۰۳ توسط:سميرا رجبي موضوع:

حداقل آرماتور

حداقل آرماتور برشي

حداقل آرماتور : در تمامي اعضاي خمشي بتن آرمه اي ، به غير از موارد مندرج در بند ۲، ۳، ۶،۱۲ ، كه در ان ها مقدار Vu  تجاوز كند ، بايد آرماتور برشي به كاربرده شود .

استفاده از آرماتور برشي باعث جلوگيري از زياد شدن ترك هاي مورب ، و موجب اضافه شدن شكل پذيري و داشتن اخطار قبلي براي گسيختگي هاي احتمالي مي گردد .

در جان يك تير كه با آرماتور ها برشي مسلح نشده است ، تشكيل ناگهاني ترك هاي مورب مي تواند مستقيما به گسيختگي بدون اخطار قبلي بيانجامد .

وجود ميلگرد هاي برشي ، بخصوص در مقاطعي كه در آن ها نيروي كششي عمل مي نمايد و يا احتمال افزوده شدن بار هاي وارده وجود دارد ، بسيار مفيد است .

در موارد زير ضوابط مربوط به بخش هاي مربوطه ملاك عمل خواهد بود .

 • الف ) دال ها و پي ها
 • ب) سقف هاي ساخته شده با سيستم تيرچه هاي بتني
 • پ) تيرهايي كه به صورت يكپارچه با دال ريخته شده و ارتفاع كل ان ها كمتر از دو و نيم برابر ضخامت دال ، نصف پهناي جان و ۶۰۰ ميليمتر باشد.

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


برچسب: قيمت آهن، قيمت ميلگرد، قيمت ورق، قيمت لوله،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۴۳:۰۵ توسط:سميرا رجبي موضوع:

محدوديت فولاد گذاري و آرماتور

محدوديت فولاد گذاري و آرماتور هاي برشي

محدوديت فولاد گذاري و آرماتور :

ميلگرد هاي انتظار خم شده

شيب قسمت مايل ميلگرد هاي خم شده نسبت به محور ستون نبايد از ۱ به ۶ تجاوز كند .

قسمت فوقاني و تحتاني قسمت مايل بايد با محور ستون باشند .

ميلگرد هاي انتظار بايد در محل خم با خاموت ها ، دورپيچ ها و يا قسمت هايي از سيستم سازه اي كف مهار شوند .

مهار مذكور بايد براي تحمل نيرويي معادل ۱٫۵ برابر مولفه نيروي محاسباتي قسمت مايل در امتداد مهار ، طرح شود .

در صورت استفاده از خاموت ها يا دورپيچ فاصله آن ها تا نقاط خم شده از ۵۰ ميلي متر بيشتر باشد .

خم كردن ميلگرد هاي انتظار بايد قبل از جاگذاري ميلگرد ها انجام پذيرد .

در مواردي كه وجه ستون يا ديوار بيشتر از ۷۵ ميلي متر عقب نشستگي يا پيش آمدگي داشته باشد ميلگرد هاي طولي ممتد نبايد به صورت خم شده به كار برده شوند ، و در محل عقب نشستگي بايد ميلگرد هاي انتظار مجزا براي اتصال به ميلگرد هاي وجوه عقب نشسته پيش بيني شوند .

در هر حالت بايد ضوابط به مهار ها و وصله ها در منطقه تغيير ومقطع رعايت شوند .

محدوديت هاي آرماتور هاي برشي

رده ميلگرد هاي مصرفي

محدود كردن مقاومت مشخصه آرماتور هاي برشي به ۴۰۰ مگا پاسكال به منظور محدود كردن عرض ترك هاي قطري مي باشد .

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


برچسب: قيمت آهن، قيمت ميلگرد، قيمت ورق، قيمت لوله،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۴۰:۰۶ توسط:سميرا رجبي موضوع:

محدوديت فولاد گذاري و آرماتور

محدوديت فولاد گذاري و آرماتور هاي برشي

محدوديت فولاد گذاري و آرماتور :

ميلگرد هاي انتظار خم شده

شيب قسمت مايل ميلگرد هاي خم شده نسبت به محور ستون نبايد از ۱ به ۶ تجاوز كند .

قسمت فوقاني و تحتاني قسمت مايل بايد با محور ستون باشند .

ميلگرد هاي انتظار بايد در محل خم با خاموت ها ، دورپيچ ها و يا قسمت هايي از سيستم سازه اي كف مهار شوند .

مهار مذكور بايد براي تحمل نيرويي معادل ۱٫۵ برابر مولفه نيروي محاسباتي قسمت مايل در امتداد مهار ، طرح شود .

در صورت استفاده از خاموت ها يا دورپيچ فاصله آن ها تا نقاط خم شده از ۵۰ ميلي متر بيشتر باشد .

خم كردن ميلگرد هاي انتظار بايد قبل از جاگذاري ميلگرد ها انجام پذيرد .

در مواردي كه وجه ستون يا ديوار بيشتر از ۷۵ ميلي متر عقب نشستگي يا پيش آمدگي داشته باشد ميلگرد هاي طولي ممتد نبايد به صورت خم شده به كار برده شوند ، و در محل عقب نشستگي بايد ميلگرد هاي انتظار مجزا براي اتصال به ميلگرد هاي وجوه عقب نشسته پيش بيني شوند .

در هر حالت بايد ضوابط به مهار ها و وصله ها در منطقه تغيير ومقطع رعايت شوند .

محدوديت هاي آرماتور هاي برشي

رده ميلگرد هاي مصرفي

محدود كردن مقاومت مشخصه آرماتور هاي برشي به ۴۰۰ مگا پاسكال به منظور محدود كردن عرض ترك هاي قطري مي باشد .

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


برچسب: قيمت آهن، قيمت ميلگرد، قيمت ورق، قيمت لوله،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۳۰:۴۲ توسط:سميرا رجبي موضوع:

ميلگرد دورپيچ

ميلگرد دورپيچ ها

ميلگرد دورپيچ : تاثير كاربرد مارپيچ ها در ستون ها در افزايش مقاومت بتن داخل هسته ، زمانيكه پوسته بتني خارج از هسته در اثر تغيير شكل و يا بار زياد خرد شده و جدا شود ، بخوبي مشاهده شده است .

حداقل آرماتور مارپيچ ارائه شده در اين بند از آيين نامه به اين منظور است كه مقاومت باربري اضافي براي ستون هاي بارگذاري شده بدون خروج از محور ، چنان تامين شود كه در صورت خرد شدن پوسته بتني مشكلي براي ان ها ايجاد نشود .

آزمايش ها نشان داده اند كه ستون هايي با مقدار آرماتور پيچ ارائه شده در آيين نامه ، مقاومت و شكل پذيري قابل توجهي دارند .

ميلگرد دورپيچ  : در طراحي دورپيچ هاي اعضاي فشاري علاوه بر مراعات ضوابط مقالات گذشته بايد ضوابط زير را هم در نظر گرفت :

 • دورپيچ ها بايد از ميلگرد پيوسته ساخته شود و روش ساخت ان ها طوري باشد كه جا به جايي و نصب ان ها بدون اعوجاج و تغيير ابعاد ميسر باشد .
 • قطر ميلگرد هاي مصرفي در دورپيچ نبايد از ۶ ميلي متر كمتر باشد .
 • در هر گام دورپيچ فاصله ازاد بين ميلگرد ها نبايد از ۷۵ ميلي متر بيشتر و از ۲۵ ميلي متر كمتر باشد .
 • گام دورپيچ نبايد از يك ششم قطر هسته بتني داخل دورپيچ تجاوز كند .
 • در هر طبقه ، دورپيچ بايد از روي پي يا دال تا تراز پايين ترين ميلگرد هاي طبقه فوقاني ادامه يابد.
 •  در صورتي كه تير ها يا دستك هايي از همه طرف به ستون اتصال نداشته باشد ، بايد از محل توقف دورپيچ تا كف دال يا كتيبه سر ستون تعدادي خاموت قرار داد .
 • در ستون هاي قارچي با سر ستون ، دورپيچ بايد تا ارتفاعي ادامه يابد كه در ان قطر يا پهناي سرستون دو برابر قطر يا پهناي ستون باشد .
 • دورپيچ بايد با فاصله نگهدار هاي مناسب در جاي خود تنظيم و تثبيت شود .
 • در صورتي كه قطر ميلگرد دورپيچ كمتر از ۱۶ ميلي متر باشد ، تعداد فاصله نگهدار ها نبايد كمتر از از مقادير الف تا پ اين بند ، اختيار شود :

براي مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد .


برچسب: قيمت آهن، قيمت ميلگرد، قيمت ورق، قيمت لوله،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ مهر ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۴۳:۳۶ توسط:سميرا رجبي موضوع: